Tel: 23742728
Fax: 30168628
E-mail: info@imsch.com.hk
 

 
志願機構
 
聖公會麥理浩夫人中心
聖公會麥理浩夫人中心青衣社區會堂
聖雅各福群會
基督教勵行會
基督教家庭服務中心
中華基督教會周宋主愛堂青年中心
聖匠堂老人中心
聖匠堂社區中心
循道衛理中心(延伸教育服務)
循道衛理楊震社會服務處沙田青少年綜合發展中心
五旬節會暉明堂
香港宣教會白普理上水家庭中心
香港社會服務聯會職業輔導社
志蓮靜院
母親的抉擇
明愛(沙田)
明愛專業及成人教育中心(沙田)
仁愛堂延續教育中心
YWCA女青年會綜合服務
香港青年協會 - 持續進修中心
香港青年協會 - 學校社會工作
香港童軍總會 - 綜合教育中心
香港職公盟再培訓中心(油麻地)
耆康會
元朗大會堂社區中心
國際社會服務社
NAAC鄰社輔導會持續教育中心
NLP家長會

 
 
教會機構  
基督教香港潮人生命堂
金巴崙長老會禧臨堂
中華基督教會馬灣基慧堂 - 馬灣關愛中心

 
 
功課輔導中心  
基誠教育中心 活力成長中心
 網頁皇 網頁設計 Web design